Tin Mới:

TIN ĐỐI NGOẠI
 • 1307/QĐ-BGTVT

  Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2021

 • 2965/CT-CHK

  Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 • 03/2021/TT-BNV

  Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

 • 2657/CT-CHK

  Chỉ thị về việc bảo đảm an toàn trong quá trình bảo dưỡng, bảo quản dừng bay

Hàng không Việt Nam - 60 năm cất cánh cùng đất nước
Hỏi nhanh
Thăm dò ý kiến
Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng Không hay không?
Lịch công tác
Liên kết website