Tin Mới:

TIN ĐỐI NGOẠI
 • 1347/QĐ-CHK

  Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của Khối cơ quan Cục Hàng không Việt Nam

 • 2677/CT-CHK

  Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong hoạt động của các thành viên tổ bay các hãng hàng không Việt Nam

 • 21/VBHN-BGTVT

  Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BGTVT ngày 16/6/2022 hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay.

 • 748/QĐ-BGTVT

  Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hang không thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT.

Liên kết website