Tin Mới:

TIN ĐỐI NGOẠI
 • 2581/QĐ-CHK

  Quyết định về việc điều chỉnh tên tài liệu được ban hành theo Quyết định số 2411/QĐ-CHK ngày 03/11/2023 và Quyết định số 2412/QĐ-CHK ngày 03/11/2023

 • 2550/QĐ-CHK

  Quyết định phê duyệt Chương trình An ninh hàng không Cảng hàng không Điện Biên.

 • 2480/QĐ-CHK

  Quyết định số 2480/QĐ-CHK ngày 10/11/2023 ban hành Hướng dẫn việc thực hiện quy định, khuyến cáo thực hành của ICAO (Doc 9157 - Part 5) về hệ thống điện sân bay (Số tham chiếu: GM 2.5).

 • 31/2023/TT-BGTVT

  Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng ngành giao thông vận tải.

Liên kết website