Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của hành khách về chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không Quý IV/2017 và năm 2017

Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của hành khách về chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không Quý IV/2017 và năm 2017

Mức độ hài lòng cho toàn bộ các tiêu chí dao động từ mức điểm trung bình 3,71 đến 4,34 tương đương với mức độ trung bình cao và trên khá.

Liên kết website