Công tác phục vụ hành khách là người cao tuổi, người khuyết tật

Công tác phục vụ hành khách là người cao tuổi, người khuyết tật

Năm 2020, công tác phục vụ hành khách là người cao tuổi, người khuyết tật đã được Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo đến các đơn vị liên quan thực hiện.

Liên kết website