Các vật phẩm nguy hiểm hạn chế mang theo người, hành lý lên tàu bay

Các vật phẩm nguy hiểm hạn chế mang theo người, hành lý lên tàu bay

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Quyết định về Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay

Liên kết website