Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
1085/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT trong năm 2021 16.06.2021
1175/QĐ-CHK Quyết định kiện toàn Hội đồng điều phối giờ hạ cất cánh tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam 16.06.2021
942/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 15.06.2021
1160/QĐ-CHK Quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam 14.06.2021
1159/QĐ-CHK Quyết định công bố sửa đổi, bổ sung quy trình hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2015 14.06.2021
1121/QĐ-CHK Quyết đinh về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức làm công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của Cục HKVN giai đoạn 2021-2025" 07.06.2021
1099/QĐ-CHK Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Cục HKVN 03.06.2021
12/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường công tác tuyên truyển, định hướng hoạt động thông tin báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, kịp thời chấn chỉnh và xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông 12.05.2021
979/QĐ-CHK Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hàng không 11.05.2021
959/QĐ-CHK Quyết định ban hành Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay. 07.05.2021
04/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Đất đai 04.05.2021
898/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế văn thư lưu trữ Cục Hàng không Việt Nam 27.04.2021
1750/CĐ-CHK Công điện về việc tăng cường giám sát hành khách đeo khẩu trang tại khu vực nhà ga hành khách các Cảng hàng không 23.04.2021
839/QĐ-CHK Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 15.04.2021
805/QĐ-CHK Quyết định ban hành Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của Cục Hàng không Việt Nam giai đoạn 2021-2025. 13.04.2021
782/QĐ-CHK Quyết định ban hành Hướng dẫn bổ sung đánh giá tình trạng mặt đường cất hạ cánh tại các cảng hàng không, sân bay. 07.04.2021
781/QĐ-CHK Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công bố tình trạng mặt đường cất hạ cánh tại cảng hàng không, sân bay. 07.04.2021
771/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo và quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam 06.04.2021
762/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng. 02.04.2021
741/QĐ-CHK Quyết định ban hành quy định về số lượng cấp phó tại các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam 01.04.2021
Thông báo
Liên kết website