Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
2001/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối giờ hạ, cất cánh tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam 22.10.2020
21/2020/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng không và hàng không chung; việc bồi thường ứng trước không hoàn lại và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam. 28.09.2020
22/2020/TT-BGTVT Thông tư quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng 28.09.2020
112/2020/NĐ-CP Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 18.09.2020
19/2020/TT-BGTVT Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01/3/2020 đến hết 30/9/2020. 01.09.2020
101/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. 28.08.2020
1454/QĐ-CHK Quyết định công bố Tiêu chuẩn cơ sở "Tiêu chuẩn về dịch vụ thông báo tin tức hàng không" 27.08.2020
97/2020/NĐ-CP Nghị định về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không 26.08.2020
3594/CT-CHK Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các đơn vị trong ngành hàng không 24.08.2020
90/2020/NĐ-CP Nghị định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức,viên chức. 13.08.2020
1420/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng tài khoản định danh và máy trạm kết nối Domain phục vụ công tác thuộc khối cơ quan Cục HKVN 12.08.2020
3198/CT-CHK Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 30.07.2020
3140/CT-CHK Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 27.07.2020
1185/QĐ-CHK Quyết định ban hành kế hoạch cắt, giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Cục Hàng không Việt Nam 14.07.2020
1132/QĐ-CHK Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1008/QĐ-CHK ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Cục HKVN về Quy chế làm việc của Cục 07.07.2020
969/QĐ-TTg Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải 07.07.2020
1120/QĐ-CHK Quyết định phê duyệt mục tiêu an toàn năm 2020 của các cảng hàng không, sân bay 03.07.2020
1008/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Cục Hàng không Việt Nam 22.06.2020
1136/QĐ-BGTVT Quyết định phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 12.06.2020
18/2020/QĐ-TTg Quyết định thành lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ 10.06.2020
Thông báo
Liên kết website