Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
839/QĐ-CHK Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 15.04.2021
805/QĐ-CHK Quyết định ban hành Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của Cục Hàng không Việt Nam giai đoạn 2021-2025. 13.04.2021
782/QĐ-CHK Quyết định ban hành Hướng dẫn bổ sung đánh giá tình trạng mặt đường cất hạ cánh tại các cảng hàng không, sân bay. 07.04.2021
781/QĐ-CHK Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công bố tình trạng mặt đường cất hạ cánh tại cảng hàng không, sân bay. 07.04.2021
771/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo và quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam 06.04.2021
762/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng. 02.04.2021
741/QĐ-CHK Quyết định ban hành quy định về số lượng cấp phó tại các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam 01.04.2021
679/QĐ-CHK Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam 29.03.2021
1126/CT-CHK Chỉ thị về công tác quốc phòng, dân sự năm 2021 19.03.2021
33/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ về việc ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa hai nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc O-man về vận tải hàng không giữa và qua lãnh thổ hai nước. 19.03.2021
590/QĐ-CHK Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc vận động và nâng cao nhận thức về văn hóa an ninh, an toàn hàng không giai đoạn 2021-2030 19.03.2021
1056/KH-CHK Quyết định ban hành Kế hoạch kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ 17.03.2021
488/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Cục Hàng không Việt Nam 09.03.2021
457/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận đăng ký đơn vị xác minh báo cáo phát thải trong ngành hàng không 02.03.2021
685/KH-CHK Kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không năm 2021 25.02.2021
405/QĐ-CHK Quyết định ban hành kế hoạch cắt, giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam. 23.02.2021
280/QĐ-BGTVT Quyết định về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 22.02.2021
276/QĐ-BGTVT Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân SƠn Nhất giai đoạn 2021-2030 19.02.2021
01/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGTVT ngày 04/02/2021 Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không (ANHK) và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. 04.02.2021
336/QĐ-CHK Quyết định ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn khai thác sân bay - Tu chỉnh lần 1 03.02.2021
Thông báo
Liên kết website