Hành khách để quên 2,4 tỷ đồng trên tàu bay được nhân viên VIAGS trả lại

Hành khách để quên 2,4 tỷ đồng trên tàu bay được nhân viên VIAGS trả lại

Mới đây, một nhân viên của VIAGS (Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam, đơn vị thành viên của Vietnam Airlines) đã nhặt được và trả lại số tiền gần 2,4 tỷ đồng cho một hành khách bỏ quên trên tàu bay.

Liên kết website