Tăng cường công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến

Tăng cường công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến

Cục HKVN vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến.

Liên kết website