Khách đãng trí bỏ quên gần 1 tỷ đồng trên máy bay

Khách đãng trí bỏ quên gần 1 tỷ đồng trên máy bay

Nhân viên phục vụ mặt đất phát hiện tài sản để quên của khách trên máy bay với giá trị gần 1 tỷ đồng.

Liên kết website