Bộ Giao thông vận tải tăng nhiều nhất chỉ số cải cách hành chính

Bộ Giao thông vận tải tăng nhiều nhất chỉ số cải cách hành chính

So sánh kết quả giữa năm 2019 và 2020 thì có 15/17 bộ đạt Chỉ số PAR INDEX tăng cao hơn so với năm 2019. Trong đó, tăng nhiều nhất là Bộ Giao thông vận tải (+5,40%).

Liên kết website