Rà soát, cắt giảm ít nhất 20% TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước

Rà soát, cắt giảm ít nhất 20% TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025.

Liên kết website