Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) năm 2023.

Liên kết website