Tổ chức test nhanh và thống nhất mẫu phiếu xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 tại các cảng hàng không

Tổ chức test nhanh và thống nhất mẫu phiếu xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 tại các cảng hàng không

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các Cảng vụ hàng không và các đơn vị có liên quan về tổ chức test nhanh, thống nhất mẫu phiếu xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 tại các cảng hàng không.

Liên kết website