Các đối tượng được xem xét đề nghị nhập cảnh vào Việt Nam

Các đối tượng được xem xét đề nghị nhập cảnh vào Việt Nam

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa có Công văn khẩn hướng dẫn quản lý các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng dịch.

Liên kết website