Bổ sung 02 đường bay nội địa chở hành khách

Bổ sung 02 đường bay nội địa chở hành khách

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1786/QĐ-BGTVT ban hành Phụ lục thay thế Phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ.

Liên kết website