Đức lần đầu triển khai dịch vụ xét nghiệm nhanh ở sân bay

Đức lần đầu triển khai dịch vụ xét nghiệm nhanh ở sân bay

Trung tâm xét nghiệm này giúp hành khách có chứng nhận an toàn và không phải thực hiện quy định cách ly phòng ngừa, cũng như mở đường cho việc mở cửa biên giới quốc tế.

Liên kết website