Air India thay thế các sản phẩm nhựa dùng một lần trên các chuyến bay

Air India thay thế các sản phẩm nhựa dùng một lần trên các chuyến bay

Từ ngày 02 tháng 10, tất cả các nhai nhựa đựng nước có dung tích 200ml sử dụng trên các chuyến bay của Air India sẽ được thay bằng một bình đựng nước lớn hơn có dung tích 1.500ml.

Liên kết website