Ứng dụng sân bay thông minh tại nhiều sân bay quốc tế

Ứng dụng sân bay thông minh tại nhiều sân bay quốc tế

Hiện nhiều sân bay quốc tế lớn, nổi tiếng đã ứng dụng thành công công nghệ hỗ trợ (ứng dụng sân bay thông minh) như: Munich (Đức), Changi (Singapore), Incheon (Hàn Quốc).

Liên kết website