Bộ Giao thông vận tải diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng, nâng cao năng lực ứng phó sự cố tấn công mạng

Bộ Giao thông vận tải diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng, nâng cao năng lực ứng phó sự cố tấn công mạng

Chiều ngày 03 tháng 12 năm 2021, tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), lần đầu tiên trong các bộ, ngành, địa phương, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông tổ chức Diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng Bộ GTVT năm 2021.

Liên kết website