Ngành hàng không Việt Nam cùng chung tay hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022.

Ngành hàng không Việt Nam cùng chung tay hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022.

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Liên kết website