Trung tâm dịch vụ kỹ thuật hàng không Nội Bài tự sản xuất và vận hành buồng khử khuẩn toàn thân

Trung tâm dịch vụ kỹ thuật hàng không Nội Bài tự sản xuất và vận hành buồng khử khuẩn toàn thân

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã chính thức đưa vào sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân tại Nhà điều hành sáng ngày 24 tháng 3 năm 2020

Liên kết website