Bộ Thông tin truyền thông công bố bảng xếp hạng an toàn thông tin mạng năm 2019

Bộ Thông tin truyền thông công bố bảng xếp hạng an toàn thông tin mạng năm 2019

Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố bảng xếp hạng an toàn thông tin mạng của các cơ quan, tổ chức Nhà nước (trừ Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) năm 2019.

Liên kết website