Australia công bố “Lộ trình nhiên liệu hàng không bền vững"

Australia công bố “Lộ trình nhiên liệu hàng không bền vững"

Australia ngày 10/8 công bố “Lộ trình nhiên liệu hàng không bền vững (SAF)” hướng đến phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu hàng không thân thiện với môi trường sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có.

Liên kết website