Thiết kế mới cho phép khách hạng phổ thông vẫn được ngủ nghỉ thoải mái

Thiết kế mới cho phép khách hạng phổ thông vẫn được ngủ nghỉ thoải mái

Trong tương lai, chuyện ngủ nghỉ trong các chuyến bay dài ngay ở khoang hạng thường sẽ hoàn toàn thay đổi.

Liên kết website