Quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên  ngành hàng không

Quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TTBGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không.

Liên kết website