Đà Nẵng đăng cai Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á 2022

Đà Nẵng đăng cai Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á 2022

Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á 2022 sẽ góp phần quan trọng, kết nối Đà Nẵng với cộng đồng doanh nghiệp hàng không-du lịch và mạng đường bay quốc tế tại khu vực châu Á và trên thế giới.

Liên kết website