Danh sách bổ sung các chuỗi Slot đủ điều kiện thu hồi mùa Hè 2022

Danh sách bổ sung các chuỗi Slot đủ điều kiện thu hồi mùa Hè 2022

Cục Hàng không Việt Nam công bố danh sách bổ sung các chuỗi Slot đủ điều kiện thu hồi theo quy định Điều 29- Thông tư số 29/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 30/11/2021 quy định chi tiết về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay.

Liên kết website