Vietjet mở thêm 3 đường bay thẳng từ Việt Nam đến đất nước tỉ dân Ấn Độ

Vietjet mở thêm 3 đường bay thẳng từ Việt Nam đến đất nước tỉ dân Ấn Độ

3 đường bay thẳng kết nối Đà Nẵng và New Delhi, Hà Nội và TP.HCM với Mumbai của Vietjet được khai thác từ tháng 5/2020.

Liên kết website