Lufthansa sử dụng công nghệ "da cá mập" cho máy bay để giảm khí thải

Lufthansa sử dụng công nghệ "da cá mập" cho máy bay để giảm khí thải

Từ năm 2022, Lufthansa sẽ trang bị cho 10 máy bay Boeing 777 lớp màng AeroSHARK có các thuộc tính tương tự da cá mập, để cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu và cắt giảm khí thải carbon gây ô nhiễm.

Liên kết website