Boeing đầu tư thêm hàng trăm triệu USD phát triển taxi bay

Boeing đầu tư thêm hàng trăm triệu USD phát triển taxi bay

Khoản đầu tư 450 triệu USD từ Boeing sẽ đưa Wisk Aero trở thành một trong những công ty khởi nghiệp được rót vốn nhiều nhất.

Liên kết website