Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý cảng hàng không,  sân bay

Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý cảng hàng không, sân bay

Bộ Giao thông vận tải vừa ký ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Liên kết website