Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

 • Cấp Giấy chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 cho Hệ thống quản lý chất lượng của Cục HKVN (14/01/2014)

   Ngày 31/12/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký Quyết định số 4631/QĐ-TĐC về việc cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho Cục Hàng không Việt Nam (Giấy chứng nhận số 2224/2013, có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký).

 • Cục HKVN: Triển khai Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 (03/12/2013)

   Ngày 06/6/2013 Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2443/QĐ-CHK thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (Ban Chỉ đạo ISO) tại cơ quan Cục Hàng không Việt Nam, do Phó Cục trưởng Lưu Thanh Bình làm Trưởng ban, lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Cục làm thành viên.

 • Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả việc sử dụng văn bản điện tử

  Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả việc sử dụng văn bản điện tử (20/11/2013)

   Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả, đồng bộ việc sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước tại Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng, ngày 15 tháng 11 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã gửi văn bản số 1950/TTg-KGVX gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả việc sử dụng văn bản điện tử trong họat động của cơ quan nhà nước.

 • Quyết tâm cải cách công vụ, công chức (10/08/2013)

   Cổng TTĐT Chính phủ giới thiệu bài viết "Quyết tâm cải cách công vụ, công chức để xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân" của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

 • Thực hiện các nội dung liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (10/07/2013)

   Trước yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, gắn công tác xây dựng thể chế, theo dõi thi hành pháp luật với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm thực hiện quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính thống nhất trên phạm vi cả nước, ngày 05 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

 • CQNN bắt buộc sử dụng hệ thống thông tin quản lý văn bản tích hợp

  CQNN bắt buộc sử dụng hệ thống thông tin quản lý văn bản tích hợp (26/05/2013)

   Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất giải pháp khả thi để triển khai Hệ thống thông tin quản lý văn bản tích hợp trong quá trình trao đổi văn bản giữa các cơ quan Nhà nước từ Trung ương tới địa phương.

 • Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của Cục HKVN (24/05/2013)

   Ngày 24/5, Cục trưởng Lại Xuân Thanh đã ký ban hành Chỉ thị số 2220/CT-CHK về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của Cục HKVN.

 • Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” (15/01/2013)

   Ngày 03/12/2012, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1294/QĐ-BNV về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

 • Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng không (04/01/2013)

   Ngày 24/12/2012, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 3337/QĐ-BGTVT Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Liên kết website