Cục HKVN: Triển khai Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Thứ Ba, 03/12/2013 - 16:06 GMT+7

 Ngày 06/6/2013 Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2443/QĐ-CHK thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (Ban Chỉ đạo ISO) tại cơ quan Cục Hàng không Việt Nam, do Phó Cục trưởng Lưu Thanh Bình làm Trưởng ban, lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Cục làm thành viên.

Thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 bằng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và quy định việc xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính (Đề án 30) tại các cơ quan hành chính nhà nước, ngày 06/6/2013 Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2443/QĐ-CHK thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (Ban Chỉ đạo ISO) tại cơ quan Cục Hàng không Việt Nam, do Phó Cục trưởng Lưu Thanh Bình làm Trưởng ban, lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Cục làm thành viên.  
Ban Chỉ đạo ISO đã chỉ đạo các cơ quan trực thuộc Cục phối hợp với đơn vị tư vấn (Công ty cổ phần Tư vấn và công nghệ quốc tế - Incotech) xây dựng Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại cơ quan Cục HKVN.
Căn cứ Kế hoạch trên, các cơ quan trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam triển khai xây dựng các quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, bao gồm: Sổ tay chất lượng, các quy trình chung, các quy trình liên quan đến các thủ tục hành chính lĩnh vực hàng không.
Ngày 09/9/2013, Cục trưởng Cục HKVN đã ký Quyết định số 4171/QĐ-CHK ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Hệ thống này bao gồm 142 tài liệu, cụ thể: Sổ tay chất lượng, 07 quy trình chung, 134 quy trình liên quan đến các thủ tục hành chính lĩnh vực hàng không đã công bố (Đề án 30). Các cơ quan trực thuộc Cục HKVN đã triển khai và áp dụng các quy trình này vào hoạt động của từng cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ do Cục trưởng quy định.
Trong tháng 11/2013, Ban Chỉ đạo ISO đã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức đánh giá nội bộ đối với việc thực hiện và áp dụng các quy trình ISO tại các cơ quan trực thuộc Cục, đồng thời đưa ra những kiến nghị để các cơ quan tiến hành khắc phục để phục vụ việc đánh giá chứng nhận.
Hiện nay, các cơ quan trực thuộc Cục đang khẩn trương khắc phục những kiến nghị, Ban Chỉ đạo ISO đang hoàn thiện hồ sơ để phục vụ việc đánh giá chứng nhận. Dự kiến việc đánh giá chứng nhận sẽ được tổ chức vào tuần đầu tháng 12/2013 ./.
Hải Đ.H.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website