Kết nối mạng diện rộng Bộ Giao thông vận tải trong năm 2022

Kết nối mạng diện rộng Bộ Giao thông vận tải trong năm 2022

Bộ GTVT vừa Ban hành Kế hoạch kết nối mạng diện rộng (mạng WAN) Bộ Giao thông vận tải.

Liên kết website