Quyết liệt hơn nữa đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

Thứ Sáu, 11/07/2014 - 17:24 GMT+7

 Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính Bộ Giao thông vận tải Quý II vào sáng ngày 10/7 tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải.

Tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Xuân Thụ đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước 6 tháng đầu năm 2014. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính (CCHC) ở Bộ GTVT đã được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, từng nội dung CCHC đều được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng rõ rệt. Trong đó, công tác lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch CCHC chuyên nghiệp hơn, từng nhiệm vụ được phân công trách nhiệm và tiến độ cụ thể, rõ ràng. Ban Chỉ đạo dễ dàng kiểm soát được tiến độ và chất lượng thực hiện, kịp thời có các văn bản chỉ đạo điều hành. Công tác CCHC trong lĩnh vực xây dựng thể chế được thực hiện nghiêm túc, đúng với yêu cầu và mục tiêu của Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Bộ GTVT. Các cơ quan, đơn vị tập trung bám sát kế hoạch chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), công tác rà soát được triển khai tích cực, công tác hợp nhất văn bản được thực hiện thường xuyên đảm bảo kế hoạch. Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được đảm bảo theo đúng yêu cầu và mục tiêu Chương trình CCHC, Bộ GTVT đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách TTHC nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC. Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; về cải cách hành chính công, cải cách tài chính công… cũng đã được quan tâm, kịp thời có các văn bản triển khai nhằm nâng cao chất lượng.
Bên cạnh đó, báo cáo cũng đề cập đến một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC về công tác xây dựng văn bản QPPL, trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cũng như việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…
Ông Nguyễn Xuân Thụ cũng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương chỉ đạo xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức nhằm xác định cụ thể số lượng công chức phù hợp; tiếp tục tập trung thực hiện các Đề án về CCHC, chú trọng tuyên truyền, thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”…
Trong khuôn khổ cuộc họp, ông Phạm Duy Ninh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin Bộ GTVT, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin đã báo cáo Kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2013 của các Cục, Tổng cục thuộc Bộ Giao thông vận tải, nhằm tổng hợp và đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, giúp lãnh đạo Bộ kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế, đồng thời góp phần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của thủ trưởng và cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính, quản lý điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Nội dung đánh giá dựa trên 07 tiêu chí gồm: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; Trang thông tin điện tử/cổng thông tin điện tử; Dịch vụ công trực tuyến; Công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin; Các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin; Nhân lực và đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin.
Trên cơ sở báo cáo kết quả tự đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2013 của các đơn vị, sau khi tiến hành kiểm tra và thẩm định thực tế tại các đơn vị, kết quả như sau: Cục Hàng hải Việt Nam xếp hạng 01, xếp loại Tốt; Cục Hàng không Việt Nam xếp hạng 02, xếp loại Khá; Cục Đường sắt Việt Nam xếp hạng 03, xếp loại Khá; Cục Y tế Việt Nam xếp hạng 04, xếp loại Trung bình; Cục Đăng kiểm Việt Nam xếp loại 05, xếp loại Trung bình; Tổng cục Đường bộ Việt Nam xếp hạng 06, xếp loại Trung bình; Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông xếp hạng 07, xếp loại Trung bình; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam xếp hạng 08, xếp loại Yếu.
Ông Phạm Duy Ninh cũng cho biết năm 2013 là năm đầu tiên Bộ GTVT tổ chức đánh giá mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin của các Cục, Tổng cục thuộc Bộ nên còn một số tiêu chí đánh giá cần phải tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh, bổ sung vào Quy định đánh giá cho phù hợp. Đồng thời, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo để việc gửi báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm đúng tiến độ; kiến nghị Bộ GTVT xem xét bố trí từ nguồn kinh phí khoa học công nghệ cho công tác thẩm định hàng năm và đề nghị Bộ GTVT chính thức công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2013 của các Cục, Tổng cục thuộc Bộ GTVT.
Cũng tại cuộc họp, đại diện Vụ Khoa học công nghệ cũng có báo cáo về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục trực thuộc Bộ 6 tháng đầu năm.
Sau khi nghe các Cục báo cáo kết quả cải cách hành chính tại đơn vị mình và các ý kiến, kiến nghị của các thành viên Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Hồng khẳng định CCHC là nội dung quan trọng cần triển khai, xử lý trên tất cả các lĩnh vực. Sau mỗi cuộc họp giao ban, công tác CCHC phải tốt hơn, giảm được những tồn tại, triển khai được những nét mới. Trong 6 tháng đầu năm 2014, Thứ trưởng đánh giá công tác CCHC toàn ngành đã có sự tiến bộ trên cả 3 lĩnh vực: Cải cách hành chính, thủ tục hành chính và hiện đại hóa hành chính đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin.
Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn cần tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Thứ trưởng yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Về mặt thể chế, cần tập trung hoàn thiện các yêu cầu, không để chậm, không nợ đọng các văn bản QPPL; giải quyết một số vấn đề bức xúc hiện nay như hoạt động thanh tra; Vụ Pháp chế cần phối hợp với Vụ TCCB cần có đánh giá tổng hợp bộ Thủ tục hành chính của các đơn vị. Thứ trưởng yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin cần nhanh chóng hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử của Bộ, khai trương vào đầu Quý IV/2014; khẩn trương hoàn thiện hệ thống Hải quan một cửa đồng thời triển khai và hoàn thiện các phần mềm hiện nay các Vụ, Cục đang đặt hàng tại Trung tâm. Vụ Khoa học công nghệ kiểm tra, rà soát lại việc áp dụng ISO tại tất cả các đơn vị trong ngành làm cơ sở hoàn thiện ISO, cập nhật ISO mới, tiếp tục nâng cao chất lượng của ISO… Thứ trưởng yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm dù công việc còn nhiều nhưng công tác CCHC phải được đặt lên hàng đầu, các đơn vị cần tập trung triển khai nhiệm vụ nhằm hoàn thành tốt công tác CCHC./.
                                                                                      (mt.gov.vn)


Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website