Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2014 - 2020

Thứ Năm, 17/04/2014 - 14:44 GMT+7

 Ngày 8/4, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã ký phê duyệt Quyết định số 1255/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu (CSDL) liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2014 - 2020 (gọi tắt là Đề án 896).


Theo đó, giai đoạn 2015 - 2020 sẽ trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư; triển khai xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế để thực thi phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư; Xây dựng các CSDL chuyên ngành phục vụ công tác quản lý của ngành, lĩnh vực; Thực hiện khai thác thông tin tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết TTHC cho công dân; Đẩy mạnh thực hiện một cửa hiện đại để khai thác, sử dụng thông tin tại tại CSDL quốc gia về dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính; Tổ chức sơ kết thực hiện Đề án hàng năm;Tổ chức sơ kết việc thực hiện Đề án giai đoạn 1….
                        
alt image
 
                                                                         
Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch, có trách nhiệm bố trí đủ kinh phí và nhân lực để thực hiện hệ thống hóa, rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư theo phân công, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Trước mắt, năm 2014 sẽ tiến hành thực hiện rà soát các TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư đã được hệ thống hóa và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư trong phạm vi chức năng quản lý của Bộ; Tham vấn, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về dự thảo nội dung phương án này; Gửi Ban chỉ đạo Đề án 896 dự thảo Nghị quyết của Chính phủ đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT để lấy ý kiến tham vấn; Tổ chức sơ kết việc thực hiện Đề án giai đoạn 1./.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website