Cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với hành khách vi phạm an toàn, an ninh hàng không

Cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với hành khách vi phạm an toàn, an ninh hàng không

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa ra quyết định cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với 02 hành khách vi phạm an toàn, an ninh hàng không

Liên kết website