Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không năm 2024

Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không năm 2024

Xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Liên kết website