Diễn tập cấp cơ sở đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất năm 2023

Diễn tập cấp cơ sở đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất năm 2023

Ngày 24/11, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các đơn vị hoạt động tại Cảng tổ chức Diễn tập cấp cơ sở đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp năm 2023.

Liên kết website