Phê duyệt Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Phê duyệt Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Phó Cục trưởng Đinh Việt Sơn vừa ký Phê duyệt Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Liên kết website