Thị trường vận chuyển hàng không 6 tháng đầu năm 2023

Thị trường vận chuyển hàng không 6 tháng đầu năm 2023

Thị trường vận chuyển hàng không nội địa 6 tháng đầu năm 2023 mặc dù giảm nhẹ so cùng kỳ 2021 tuy nhiên vẫn tăng trên 8% so cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19).

Liên kết website