Trao Giấy chứng nhận đoàn viên công đoàn tiêu biểu xuất sắc năm 2020 và hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19

Trao Giấy chứng nhận đoàn viên công đoàn tiêu biểu xuất sắc năm 2020 và hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19

Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức bình chọn được 20 gương mặt tiêu biểu và 6 sáng kiến tiêu biểu xuất sắc năm 2020.

Liên kết website