Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham dự hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham dự hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Hướng tới Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), sáng ngày 22/8/2019, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Liên kết website