Người lao động ngành Giao thông vận tải đóng góp hơn 5,1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vaccine

Người lao động ngành Giao thông vận tải đóng góp hơn 5,1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vaccine

Người lao động, các đơn vị ngành GTVT đóng góp hơn 5,1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19.

Liên kết website