Quy định mới về xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn

Quy định mới về xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 5130/QĐ-TLĐ Quy định xử về lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn.

Liên kết website