VATM quyết liệt triển khai các công tác phòng chống dịch Covid-19

VATM quyết liệt triển khai các công tác phòng chống dịch Covid-19

Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM Phạm Việt Dũng đã ban hành Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết liệt triển khai các công tác phòng chống dịch bệnh trong toàn Tổng công ty.

Liên kết website