Vietnam Airlines chuyển đổi số trong quản lý bảo dưỡng máy bay mới

Vietnam Airlines chuyển đổi số trong quản lý bảo dưỡng máy bay mới

Phần mềm bảo dưỡng máy bay mới của Vietnam Airlines sẽ góp phần quan trọng tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm tối đa chi phí nhân công và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Liên kết website