Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam miễn lệ phí hành khách, soi chiếu đối với lực lượng y tế tham gia hỗ trợ chống dịch

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam miễn lệ phí hành khách, soi chiếu đối với lực lượng y tế tham gia hỗ trợ chống dịch

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) miễn phí toàn bộ lệ phí hành khách, soi chiếu an ninh đối với lực lượng y tế tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Liên kết website