Lễ ký kết Trung tâm chuyển soát tiếp cận sân bay Cam Ranh và Đài kiểm soát không lưu Tuy Hòa

Lễ ký kết Trung tâm chuyển soát tiếp cận sân bay Cam Ranh và Đài kiểm soát không lưu Tuy Hòa

Được sự chấp thuận của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, từ thời điểm 00h01 giờ quốc tế (UTC) ngày 01/01/2020, Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân Cam Ranh và Đài Kiểm soát không lưu Tuy Hòa thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam chính thức được chuyển giao nguyên trạng về Công ty Quản lý bay miền Trung.

Liên kết website