Năm 2018, Vietnam Airlines đạt lợi nhuận gần 2.800 tỷ đồng

Năm 2018, Vietnam Airlines đạt lợi nhuận gần 2.800 tỷ đồng

Tổng doanh thu hợp nhất lần đầu tiên vượt mức hơn 100.000 tỷ đồng, ước đạt khoảng 102.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt gần 2.800 tỷ đồng, tăng 15% so với kế hoạch.

Liên kết website