Hội nghị Người lao động Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài năm 2024

Hội nghị Người lao động Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài năm 2024

Ngày 28/02/2024, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã tổ chức Hội nghị Người lao động và ký giao ước thi đua năm 2024.

Liên kết website