Nhiệm vụ, quyền hạn  của Cục Hàng không Việt Nam đối với hoạt động tại cảng hàng không, sân bay

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Hàng không Việt Nam đối với hoạt động tại cảng hàng không, sân bay

Ngày 25 tháng 01 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2021/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay để thay thế Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015.

Liên kết website