Một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng không được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ

Một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng không được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ký Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Liên kết website