Tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng

Tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng

Từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.

Liên kết website