Xác định cơ cấu ngạch công chức

Xác định cơ cấu ngạch công chức

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 13/2022/TT-BNV hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức.

Liên kết website