Kế hoạch Tổ chức Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ III năm 2021 - 2022”

Kế hoạch Tổ chức Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ III năm 2021 - 2022”

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Kế hoạch số 12164/KH-BGTVT ngày 17/11/2021 về Kế hoạch Tổ chức Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ III năm 2021 - 2022”.

Liên kết website