Đưa sân bay Tiên Lãng vào quy hoạch phát triển giao thông hàng không

Đưa sân bay Tiên Lãng vào quy hoạch phát triển giao thông hàng không

Sân bay Tiên Lãng (Hải Phòng) sẽ được xem xét đưa vào quy hoạch phát triển giao thông hàng không định hướng đến năm 2030.

Liên kết website