Thành lập Ban chỉ đạo đầu tư, xây dựng Cảng hàng không Biên Hòa

Thành lập Ban chỉ đạo đầu tư, xây dựng Cảng hàng không Biên Hòa

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 2932/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo đầu tư, xây dựng Cảng hàng không Biên Hòa thành cảng hàng không để khai thác lưỡng dụng theo quyết định của Chính phủ.

Liên kết website