Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị hành chính

Thứ Tư, 17/05/2023 - 09:28 GMT+7

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ.

Theo đó, ngoài các tiêu chuẩn chung về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ, năng lực và uy tín, sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm, còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh. Cụ thể:

 

Đối với chức danh Vụ trưởng và tương đương

1. Năng lực

a) Có năng lực tham mưu, tổ chức, lãnh đạo, quản lý thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành.

b) Có khả năng nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, hoạch định chiến lược quản lý vĩ mô và đề xuất các giải pháp, phương pháp thực hiện về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ.

c) Có năng lực điều hành, có khả năng quy tụ, đoàn kết, tổ chức cán bộ, công chức trong đơn vị và phối hợp với các cơ quan có liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ

 

2. Hiểu biết

a) Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành.

b) Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành.

c) Hiểu biết sâu về nghiệp vụ quản lý của lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành, có kinh nghiệm tổ chức, quản lý, điều hành.

d) Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trong nước, các nước trong khu vực và trên thế giới.

 

3. Trình độ

a) Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

 

b) Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

c) Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên.

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương hoặc chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương (sau khi được bổ nhiệm).

đ) Có trình độ tin học, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp.

 

4. Một số tiêu chuẩn khác: Đã đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một trong các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Bộ, Phó vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục, Phó Giám đốc Sở và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; ngoài ra Vụ trưởng Vụ Pháp chế phải có trình độ cử nhân luật trở lên và có ít nhất 05 năm trực tiếp làm công tác pháp luật; Cục trưởng Cục Y tế Giao thông vận tải phải có trình độ chuyên môn đại học trở lên về y, dược, y tế công cộng, quản lý y tế (ưu tiên chuyên ngành y); Chánh Thanh tra Bộ thực hiện theo quy định của Thanh tra Chính phủ.”

 

Đối với chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương:

1. Năng lực

a) Có năng lực tham mưu, tổ chức, lãnh đạo, quản lý thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành.

b) Có khả năng nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu hoạch định chiến lược quản lý vĩ mô và đề xuất các giải pháp, phương pháp thực hiện về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ.

c) Có năng lực điều hành, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong đơn vị và phối hợp với các cơ quan có liên quan, thực hiện các nhiệm vụ.

 

2. Hiểu biết

a) Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành.

b) Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành.

 

c) Hiểu biết sâu về nghiệp vụ quản lý của lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành, có kinh nghiệm tổ chức, quản lý, điều hành.

d) Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trong nước, các nước trong khu vực và trên thế giới.

 

3. Trình độ

a) Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

b) Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

c) Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên.

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương hoặc chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương (sau khi bổ nhiệm).

đ) Có trình độ tin học, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp.

 

4. Tiêu chuẩn khác: đã đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một trong các chức vụ: Trưởng phòng và tương đương, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Bộ hoặc đã có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực từ đủ 05 năm trở lên, trong đó 03 năm liên tục gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.”

 

Đối với chức danh Trưởng phòng

a) Trình độ:

- Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền trở lên.

- Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên (sau khi bổ nhiệm).

- Có trình độ tin học, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp.

 

b) Kinh nghiệm: đã đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một trong các chức vụ Phó Trưởng phòng và tương đương hoặc đã có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực từ đủ 03 năm trở lên và 03 năm liên tục gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Đối với chức danh Phó Trưởng phòng:

a) Trình độ:

- Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

- Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên (sau khi bổ nhiệm).

- Có trình độ tin học, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp.

 

b) Kinh nghiệm: đã có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực từ đủ 03 năm trở lên và 03 năm liên tục gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

 

Bộ GTVT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức phổ biến tiêu chuẩn này đến công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị biết để thực hiện. Đồng thời chủ trì, phối hợp với cấp ủy đảng cùng cấp ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của đơn vị cho phù hợp với Quy định này. Ngoài ra, cần dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đã được quy hoạch để bảo đảm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh theo quy định./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Tin đã đưa
Vietnam Airlines nhận giải thưởng Hãng hàng không quốc tế 5 sao

Vietnam Airlines nhận giải thưởng Hãng hàng không quốc tế 5 sao (27/09/2023)

Trong khuôn khổ Triển lãm hàng không toàn cầu APEX EXPO diễn ra tại Mỹ, Vietnam Airlines đã được vinh danh là “Hãng hàng không quốc tế 5 sao” do tổ chức The Airline Passenger Experience Association (APEX) trao tặng cho các hãng hàng không cung cấp trải nghiệm hành khách tốt nhất, xếp hạng cùng các hãng hàng không lớn trên thế giới như ANA, Virgin Atlantic, Lufthansa, Korean Air…

Liên kết website