Vietnam Airlines và Aeroflot hợp tác liên danh trên nhiều đường bay

Vietnam Airlines và Aeroflot hợp tác liên danh trên nhiều đường bay

Theo đó, hành khách của Vietnam Airlines có thể đi trên các chuyến bay do Aeroflot khai thác trên đường bay giữa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Moscow; giữa Moscow và các thành phố St. Petersburg, Ufa, Krasnodar.

Liên kết website