Lấy ý kiến Dự thảo TCCS (lần 2):Tiêu chuẩn kỹ thuật phát hiện vật thể lạ (FOD) trên khu bay

Thứ Tư, 02/01/2019 - 16:21 GMT+7

Nội dung chi tiết của Dự thảo xem tại đây
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website