Tin Mới:

TIN ĐỐI NGOẠI

Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế

Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa ...

 • 176/QĐ-CHK

  Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam

 • 168/QĐ-CHK

  Quyết định ban hành Kế hoạch tự kiểm tra và xử lý văn bản năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam

 • 175/QĐ-CHK

  Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam

 • 169/QĐ-CHK

  Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam

Hàng không Việt Nam - 60 năm cất cánh cùng đất nước
Hỏi nhanh
Thăm dò ý kiến
Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng Không hay không?
Lịch công tác
Liên kết website