Tin Mới:

 Chậm chuyến từ 3 giờ trở lên phải phục vụ ăn cho hành khách

Chậm chuyến từ 3 giờ trở lên phải phục vụ ăn cho hành khách

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT ngày 29/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017.

TIN ĐỐI NGOẠI
 • 2606/QĐ-BGTVT

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam

 • 27/2017/TT-BGTVT

  Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT ngày 25/8/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT quy định bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không do Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành

 • 2406/QĐ-BGTVT

  Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải

 • 2345/QĐ-BGTVT

  Quyết định ban hành mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Hàng không Việt Nam - 60 năm cất cánh cùng đất nước
Hỏi nhanh
Thăm dò ý kiến
Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng Không hay không?
Lịch công tác
Liên kết website