Tin Mới:

TIN ĐỐI NGOẠI
 • 112/2020/NĐ-CP

  Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

 • 19/2020/TT-BGTVT

  Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01/3/2020 đến hết 30/9/2020.

 • 101/NĐ-CP

  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

 • 1454/QĐ-CHK

  Quyết định công bố Tiêu chuẩn cơ sở "Tiêu chuẩn về dịch vụ thông báo tin tức hàng không"

Hàng không Việt Nam - 60 năm cất cánh cùng đất nước
Hỏi nhanh
Thăm dò ý kiến
Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng Không hay không?
Lịch công tác
Liên kết website