Vietnam Airlines, Jestar Pacific áp dụng phương thức thanh toán bằng QR code

Vietnam Airlines, Jestar Pacific áp dụng phương thức thanh toán bằng QR code

Lợi ích lớn nhất mà tính năng QR code mang lại cho khách hàng chính là việc thanh toán không cần sử dụng tới tiền mặt hoặc thẻ ngân hàng.

Liên kết website