THÔNG BÁO Kết quả Kỳ tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Hai, 04/12/2023 - 15:04 GMT+7

     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM                          Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

                                                                                                         

 

Hà Nội ngày 04 tháng 12 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Kết quả Kỳ tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam

 

Thực hiện Quyết định số 914/QĐ-BGTVT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023  của  Cục  Hàng  không  Việt  Nam; Quyết  định  số  1675/QĐ-CHK  ngày 14/8/2023 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2627/QĐ-CHK  ngày  27/11/2023  của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam;

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2023 như sau:


Tổng số thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2023 là 39 người. Tổng số thí sinh trúng tuyển là 10.

 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Cục Hàng không Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.


Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: Bản sao văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm  dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có  thẩm quyền chứng thực đồng thời xuất trình  bản chính văn bằng, chứng chỉ,  kết quả học tập; Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp; các giấy tờ về quá trình công tác(nếu có).

 

Trường hợp người trúng  tuyển không  hoàn  thiện đủ hồ sơ tuyển  dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam sẽ ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

 

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký  dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ,  chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Cục Hàng không Việt Nam sẽ thông báo công khai trên trang thông tin điện tử Cục Hàng không Việt Nam và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo


Sau khi người trúng  tuyển hoàn  thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định trên, trong thời hạn 15 ngày, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam sẽ ra quyết định tuyển dụng đối với người trúng  tuyểnvà  gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký.


Trong  thời hạn 30 ngày  kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào  công  chức phải đến cơ quan nhận việc,  trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác  hoặc được Cục Hàng không Việt Nam đồng ý gia hạn.


Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức không đến nhận việc trong thời hạn quy định nêu trên thì Cục Hàng không Việt Nam hủy bỏ quyết định tuyển dụng. Cục Hàng không Việt Nam xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy.Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển. Nếu vẫn không  xác định được thì Cục Hàng  không  Việt Nam quyết định người trúng tuyển.


Nội dung chi tiết Thông báo, xem tại đây.

Phụ lục Danh sách thí sinh trúng tuyển,xem tại đây./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website