Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
02/CT-BGTVT Chỉ thị về nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông 23.05.2022
1020/QĐ-CHK Quyết định ban hành Danh mục Tài liệu hạn chế lưu hành của Cục HKVN 18.05.2022
15/VBHN-BGTVT Xác thực văn bản hợp nhất Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay 12.05.2022
570/QĐ-BGTVT Quy định về phân cấp trong quản lý dự án công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 do Bộ Giao thông vận tải quản lý 04.05.2022
02/VBHN-BNV Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CB,CCVC và NLĐ 02.05.2022
01/VBHN-BNV Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với CBCCVC. 02.05.2022
959/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục HKVN. 01.05.2022
880/QĐ-CHK Quyết định quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý cảng hàng không sân bay. 29.04.2022
02/CT-TTg Chỉ thị về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. 26.04.2022
771/QĐ-CHK Quyết định về việc áp dụng các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường 20.04.2022
487/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ GTVT giai đoạn 2022-2025 13.04.2022
675/QĐ-CHK Quyết định ban hành Hướng dẫn lập Tài liệu khai thác sân bay và Tài liệu khai thác công trình thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay (tu chỉnh lần 1) 06.04.2022
652/QĐ-CHK Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Cục Hàng không Việt Nam 04.04.2022
635/QĐ-CHK Quyết định phân công nhiêm vụ trong lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam 31.03.2022
09/HNVB-BGTVT Văn bản hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. 24.03.2022
372/QĐ-BGTVT Hướng dẫn tạm thời về tổ chức các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 24.03.2022
555/QĐ-CHK Quyết định ban hành Chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không chi tiết nhóm "khai thác cảng hàng không, sân bay" 23.03.2022
539/QĐ-CHK Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn kiểm soát chim, động vật hoang dã, vật nuôi tại Cảng hàng không, sân bay (ban hành lần 2) 22.03.2022
500/QĐ-CHK Quyết định ban hành lần 2 Tài liệu hướng dẫn tuân thủ Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay (cung cấp thông tin hướng dẫn an toàn khoang khách-bản tiếng Anh) 16.03.2022
472/QĐ-CHK Quyết định ban hành Sổ tay Hướng dẫn đào tạo giám sát viên an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay (tu chỉnh lần 1) 14.03.2022
Liên kết website