Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
2581/QĐ-CHK Quyết định về việc điều chỉnh tên tài liệu được ban hành theo Quyết định số 2411/QĐ-CHK ngày 03/11/2023 và Quyết định số 2412/QĐ-CHK ngày 03/11/2023 22.11.2023
2550/QĐ-CHK Quyết định phê duyệt Chương trình An ninh hàng không Cảng hàng không Điện Biên. 17.11.2023
2480/QĐ-CHK Quyết định số 2480/QĐ-CHK ngày 10/11/2023 ban hành Hướng dẫn việc thực hiện quy định, khuyến cáo thực hành của ICAO (Doc 9157 - Part 5) về hệ thống điện sân bay (Số tham chiếu: GM 2.5). 13.11.2023
31/2023/TT-BGTVT Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng ngành giao thông vận tải. 08.11.2023
2414/QĐ-CHK Quyết định số 2414/QĐ-CHK ngày 06/11/2023 ban hành Hướng dẫn việc thực hiện quy định, khuyến cáo thực hành của ICAO (Doc 9476) về hệ thống kiểm soát và hướng dẫn di chuyển tại sân bay (Số tham chiếu: GM 3.0). 06.11.2023
2398/QĐ-CHK Quyết định số 2398/QĐ-CHK ngày 03/11/2023 ban hành Tài liệu hướng dẫn chi tiết - Đánh giá nghiên cứu hàng không (Số tham chiếu: GM 12.0). 03.11.2023
2411/QĐ-CHK Quyết định số 2411/QĐ-CHK ngày 03/11/2023 ban hành Hướng dẫn việc thực hiện quy định, khuyến cáo thực hành của ICAO (Doc 9157 - Part 4) về thiết bị hỗ trợ bằng mắt - Manual of Visual Aids (Số tham chiếu: GM 2.4). 03.11.2023
2412/QĐ-CHK Quyết định số 2412/QĐ-CHK ngày 03/11/2023 ban hành Hướng dẫn việc thực hiện quy định, khuyến cáo thực hành của ICAO (Doc 9157 - Part 6) về độ dễ gãy - Manual of Frangibility (Số tham chiếu: GM 2.6). 03.11.2023
53/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay. 03.11.2023
54/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay. 03.11.2023
55/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung. 03.11.2023
27/CT-TTg Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. 27.10.2023
2200/QĐ-CHK Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án Cục Hàng không Việt Nam 16.10.2023
2001/QĐ-CHK Quyết định về việc của công chức tham gia Ban Quản lý dự án Cục Hàng không Việt Nam. 16.10.2023
5425/TB-CHK Thông báo thay đổi một số nội dung về tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam. 03.10.2023
1243/QĐ-BGTVT Quyết định công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT. 02.10.2023
72/2023/NĐ-CP Nghị định về tiêu chuẩn,định mức sử dụng xe ô tô. 26.09.2023
2000/QĐ-CHK Decision Promulgating Guidance material for Search and Rescue exercise 20.09.2023
2000/QD-CHK GUIDANCE MATERIAL FOR SEARCH AND RESCUE EXERCISE 20.09.2023
71/2023/NĐ-CP Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 20.09.2023
Liên kết website