CANSO khởi động Chương trình công nhận môi trường GreenATM

CANSO khởi động Chương trình công nhận môi trường GreenATM

Biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu đối với ngành hàng không và cũng là một vấn đề quan trọng đối với ANSP và CANSO - những tổ chức cam kết hỗ trợ ngành hàng không dân dụng trong việc đạt được mục tiêu chung của ngành là phát thải carbon bằng 0 vào năm 2050.

Liên kết website