Taxi bay lần đầu bay thử gần Paris

Taxi bay lần đầu bay thử gần Paris

Mẫu taxi bay điện trang bị nhiều rotor cất cánh lần đầu tiên gần Paris hôm 10/11 trước khi chuẩn bị bay thương mại từ năm 2024.

Liên kết website