Sự cố mất điện tại CHKQT Tân Sơn Nhất không ảnh hưởng đến an toàn bay

Sự cố mất điện tại CHKQT Tân Sơn Nhất không ảnh hưởng đến an toàn bay

Sự cố hoàn toàn không ảnh hưởng đến an toàn bay. Hệ thống điều hành bay của Trung tâm Kiểm soát tiếp cận đường dài Hồ Chí Minh, các hệ thống kỹ thuật của sân bay hoạt động bình thường, không bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện.

Liên kết website