Hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không dân dụng giai đoạn 2018 - 2020

Hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không dân dụng giai đoạn 2018 - 2020

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không dân dụng giai đoạn 2018 - 2020” và “Cuộc vận động nâng cao nhận thức về văn hoá an toàn hàng không giai đoạn 2014 - 2020”.

Liên kết website