Sửa đổi thông tin diện tích đất khu cung cấp suất ăn hàng không số 1

Sửa đổi thông tin diện tích đất khu cung cấp suất ăn hàng không số 1

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định về việc sửa đổi thông tin diện tích đất khu cung cấp suất ăn hàng không số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-BGTVT ngày 05/4/2024 phê duyệt thông tin dự án và bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đối với 02 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Liên kết website