Kiện toàn tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Cục HKVN và các Cảng vụ hàng không

Kiện toàn tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Cục HKVN và các Cảng vụ hàng không

Ngày 01/3/2023, tại Trụ sở Cục Hàng không Việt Nam, Đoàn công tác của Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ đã làm việc với Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) và Thanh tra Bộ Giao thông vận tải về kiện toàn tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Cục HKVN và các Cảng vụ hàng không.

Liên kết website