Tiếp tục triển khai tiếp nhận, xử lý hồ sơ về thủ tục hành chính liên quan đến  lĩnh vực hàng không dân dụng

Tiếp tục triển khai tiếp nhận, xử lý hồ sơ về thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hàng không dân dụng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến các TTHC trong lĩnh vực hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản thông báo về nội dung này.

Liên kết website