Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT

Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các đơn vị thuộc Bộ yêu cầu triển khai sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT năm 2020.

Liên kết website