Tổ chức chằng néo, neo buộc các công trình, đài trạm để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, giông, lốc gây ra.

Tổ chức chằng néo, neo buộc các công trình, đài trạm để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, giông, lốc gây ra.

Đó là một trong những yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam ( Cục HKVN) đối với các đơn vị trực thuộc nhằm thực hiện công tác phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) ngành hàng không.

Liên kết website