Chủ động phòng chống, ứng phó với Bão số 5

Chủ động phòng chống, ứng phó với Bão số 5

Cục HKVN vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về chủ động phòng, chống ứng phó với cơn bão số 5

Liên kết website