Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quản lý tài chính -ngân sách nhà nước

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quản lý tài chính -ngân sách nhà nước

Đó là một trong những nội dung của Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GTVT do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành.

Liên kết website