Cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với một số hành khách có hành vi gây rối, vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật tại cảng hàng không, sân bay

Cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với một số hành khách có hành vi gây rối, vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật tại cảng hàng không, sân bay

Những hành khách có hành vi gây rối, vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật tại cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay bị cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đến 12 tháng.

Liên kết website