Hội nghị học tập quán triệt các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII

Hội nghị học tập quán triệt các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII

Hội nghị triển khai quán triệt các nghị quyết được tổ chức tại Cục Hàng không Việt Nam và trực tuyến đến 14 cảng hàng không địa phương thuộc Cảng vụ hàng không.

Liên kết website