Cục  Hàng không Việt Nam vinh danh các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Cục Hàng không Việt Nam vinh danh các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Sáng nay (14 tháng 9 năm 2020), Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) đã tổ chức Hội nghị vinh danh các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến của Cục Hàng không Việt Nam giai đoạn 2015-2020.

Liên kết website