Hội nghị biểu dương công chức, viên chức, lao động xuất sắc  năm 2017

Hội nghị biểu dương công chức, viên chức, lao động xuất sắc năm 2017

Thực hiện chương trình phối hợp tổ chức các phong trào thi đua giữa Cục trưởng Cục HKVN và Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam, Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị biểu dương công chức, viên chức, lao động xuất sắc năm 2017”.

Liên kết website