Toàn ngành GTVT nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm 2021

Toàn ngành GTVT nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm 2021

Đảng bộ Bộ GTVT quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021 ngay từ ngày đầu, tháng đầu, tạo tiền đề cho cả năm.

Liên kết website